За имот в бившия стопански двор на село Главановци стартира търг, чрез който ще може да се придобие правото на собственост

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлен имот в землището на трънското село Главановци откриха от Областна дирекция “Земеделие”-Перник, видя Zapadno.com.

Имотът е с площ 10 593 квадратни метра и е с начин на трайно ползване “стопански двор – ливада”. Намира се в бившия стопански двор на село Главановци. Собствеността му е частна държавна. Началната цена, от която се предлага придобиването право на собственост на имота, е 38 450 лева, а депозитът за участие в търга е 3 845 лева.

Търгът може да се проведе само при условие, че най-малко двама кандидати са подали заявление за участие и са допуснати за участие в него, уточняват от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Виж също...

Loading...