Места за настаняване в област Перник са изкарали 169 хиляди лева от 1 462 лица, пренощували през месец май

През май 2023 година в страната са функционирали 2 491 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 101,5 хиляди стаи и 223,6 хиляди легла в тях. В сравнение с май 2022 година местата за настаняване се увеличават с 5 %, а броят на леглата в тях – със 7,9 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През пролетния месец в област Перник са функционирали 11 места за настаняване с 10 или повече легла. Общият брой на леглата в тези места за настаняване е бил 519 броя, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са наброявали 16 089. Реализираните нощувки са били 3 182 броя, от които 699 са от чуждестранни граждани. 1 462 са пренощувалите през месец май в региона лица, от които 265 са били чужденци. Приходите от нощувки са в размер на 169 хиляди лева, като 49 хиляди лева са направени от чуждестранни граждани.

Виж също...

Loading...