Туристи в Трънско, за изкачването на близо 10 планински върха трябва да уведомите граничната полиция, а за други 13 това не е необходимо

8 са върховете на планини в община Трън, за които туристи от българската страна трябва да уведомят Главна дирекция “Гранична полиция”, съобщават от трънската общинска администрация.

От началото на юни 2021 година в медии и социални мрежи циркулират противоречиви статии относно достъпа до туристическите забележителности на територията на община Трън. Неясното съдържание на материалите поражда притеснения в много хора. Някои мислят, че не е разрешено свободно да посещават туристически обекти в Трънско, а други дори се двоумят дали да пътуват към вилите си. Бихме искали да успокоим всички гости на Трънско, че няма никаква промяна относно режима за туристическите пътувания и тези, свързани с пребиваване във вили и други места за отдих, отбелязват от Община Трън.

Ако планирате посещения на забележителности в граничната ивица сте задължени да подадете уведомление до Главна дирекция „Гранична полиция“. Гранична ивица е територията, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната държавна граница с дълбочина до 300 метра. Извън тази зона не се изисква издаването на специално разрешително и може свободно да пътувате.

От тези, до които има пътеки и се посещават от туристи в граничната ивица попадат: връх Руй; връх Орловец; връх Голеш, връх Щърби камик, връх Голема Рудина, връх Било; връх Ракитски камик, връх Огорелица. За останалите върхове уведомление не е необходимо, а именно: връх Мали Руй; връх Стакьов камик; връх Драговски камик; връх Любаш; връх Стража; Големи връх, Ездимирска планина; Големи връх, Ерулска планина; връх Каменитица; връх Шильоко; връх Златарица; връх Шильи камик; връх Чарчалат; връх Плоча. Със свободен режим на пребиваване са също пътеката до Ябланишкото ждрело, пътеките в непосредствена близост до Ждрелото на река Ерма и района на Врабчанския водопад.

Уведомленията до “Гранична полиция” трябва да съдържат информация за дата на посещение, три имена, ЕГН и телефон. Те се подават до адреса на дирекцията в София, по факс или по електронна поща. “Не очаквайте отговор. Достатъчно е, че сте ги уведомили”, добавят още от Община Трън.

Територията на Трън попада в обхвата на гранична зона, тъй като границата между България и Сърбия преминава през общината.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...