През новата учебна година учениците ще имат няколко по-продължителни почивки между дните в училище

И през следващата учебна година учениците ще имат няколко по-продължителни почивки, освен лятната ваканция. Няма да се учи от 1 до 5 ноември 2023 година през есента, а коледната ваканция ще е от 23 декември 2023 година и до 2 януари 2024 година, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Между двата срока няма да се учи три дни – от 3 до 5 февруари. Планира се пролетната ваканция от първи до единадесети клас да е девет дни – от 30 март до 7 април включително, а дванадесетокласниците ще почиват от 5 до 7 април. Тези и останалите ваканции за учебната 2023/2024 година са записани в проект на заповед на министъра на образованието и науката. Проектът на заповедта с неучебните дни за следващата учебна година може да видите в редовете по-долу:

За учебната 2023/2024 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
01.11.2023 г. – 05.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни
17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по
български език и литература
20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
17.06.2024 г. изпит по български език и литература от
националното външно оценяване в края на
VII клас
19.06.2024 г. изпит по математика от националното
външно оценяване в края на VII клас

3. Начало на втория учебен срок
06.02.2024 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок
13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки
в спортни училища)
28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4
седмици за производствена практика в
периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. за
паралелки с професионална подготовка или
с дуална система на обучение в Х и XI клас)

Виж също...

Loading...