Георги Митовски от Кривонос събра в летописи историята на селото, ценни сведения и училищния живот в периода 1912 – 1959 година

През 2019 година Георги Митовски от брезнишкото село Кривонос написва “Учителите и учениците на село Кривонос в годините 1912 – 1959”, предаде репортер на Zapadno.com.

Трудът на Георги Митовски е поместен на 40 страници, които Пепи Рангелов (вече покойник) грижливо съхранява в Кривонос. Летописната информация е открита от съпругата на Пепи Рангелов – Гюлка. Самата тя сподели откритието специално за Zapadno.com. На корицата на книгата е снимка на бившето училище в село Кривонос, което се намира в двора на църквата “Свети Николай Мирликийски”.

“Една снимка и списък с 43 ученика и тяхната учителка, поставени на стената на пенсионерския клуб “Любаш” в село Кривонос, ме подтикнаха да потърся повече информация за учениците на снимката, за техните родители, за самото училище и за историята на селото в минали години”, пише авторът на труда Георги Митовски.

В своя авторски труд той е използвал различни източници, свързани с историята на малкото планинско село. Така например най-ранният писмен исторически източник за село Кривонос е съкратен регистър на Пиротски кадилък от 1530 година, който се съхранява в Истанбул. В регистъра са записани над 400 села, които са били към каазата Пирот. Тези селища попадат в пределите на днешна България и Сърбия.

В турския регистър Кривонос е вписано като част от “Джемаат на Драйко, син на Радушин от село Секирче, спадащо към Изнебол (бележка на автора днес град Трън)” и включва 10 села. В онези векове селото е било именувано “Крив нос”. Названието е свързано с легенда за произхода на името, която може да прочетете в публикацията: Името на брезнишкото село Кривонос произлиза от легенда за бой между българин и двама турци.

Описани са и данни за преброяване на населението в Кривонос и общината, към която селото е било в периода 1880 – 1945 година. “В един сравнително непродължителен период от време, приблизително 30 години (1881 – 1910) населението на с. Кривонос се увеличава с близо 57 %!!!! Този демографски взрив се дължи главно на четири фактора”, пише авторът на летописа. Бързото развитие на пътната мрежа в Княжество България и добрите качества на почвите в района са сред тези фактори.

От “Учителите и учениците на село Кривонос в годините 1912 – 1959” научаваме още, че до 1922 година в Кривонос не е имало училище, а учениците от населеното място са учили в село Ребро. Става ясно още, че в периода 1910 – 1920 година е възникнало голямо наводнение, което е изместило селото в настоящите му граници.

Описаното Георги Митовски е подкрепил с извадки от карти отпреди повече от 100 години, таблици с имена за населението и други.

Виж също...

Loading...