Утре изплащат увеличените обезщетения за отглеждане на дете, за около 54 хиляди лица ще има доплащане за предишен период

На 3 август Националният осигурителен институт ще изплати паричните обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за месец юли в новия размер от 780 лева. В същия размер ще се изплатят и паричните обезщетения на бащите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Паричните обезщетения при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се изплатят в размер на 390 лева – 50 на сто от 780 лева, съобщиха от Нациолния осигурителен институт.

На осигурените лица, получили поне едно плащане за периода от 1 януари до 30 юни 2023 година, ще бъде извършено доплащане до новия размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете за полагащите им се месеци и дни в зависимост от хипотезата и периода на получаване. Общият брой на тези лица е 54 093, като от тях 46 058 са хората, които са получавали пълния размер на обезщетението за отглеждане на малко дете. Върналите се на работа преди изтичане на втората година и съответно получаващи половината от 780 лева са 7 993, а бащите, възползвали се от възможността за отглеждане на дете до 8-годишна възраст – 42. Сумата, която ще бъде доплатена на всички правоимащи, е 13 435 199 лева и 7 стотинки.

Паричните обезщетения, които не са за пълен месец, ще се изплащат, съответно – доплащат, пропорционално на работните дни от месеца.

Виж също...

Loading...