Местната власт на Брезник отказа да участва в събрание на акционери във ВиК-Перник, поради борчове, цената на водата и ненавременното приключване на обекти

С 9 гласа “за” Общински съвет-Брезник е приел да не излъчи представител на Община Брезник на Общото събрание на ВиК-Перник. Решението за това е било взето на 11 юли тази година, но за него научаваме едва в началото на месец август, когато на сайта на Община Брезник вече е публикуван протокол от сесията, видя Zapadno.com.

Заседанието, което се е провело на 11 юли е било извънредно и на него са присъствали 9 общински съветника, а останалите четирима са отсъствали по обективни причини. Присъствали са още заместник-кметът на община Брезник Иван Бъчваров и главният юрист на общинската администрация Милен Миленков. Дневният ред е бил съставен от една точка, касаеща вземане на решение за удостоверяване на
представителна власт и участие в извънредно заседание на общо събрание на акционерите на ВиК-Перник, насрочено за 14 юли 2023 година.

Към местната власт е била отправена покана за излъчване на представител на Община Брезник за участие в събранието на акционерите на ВиК-Перник. По темата се е изказал председателят на Общинския съвет в Брезник. “Аз предлагам, да не излъчваме такъв, като се аргументирам с недоволството на съгражданите ни от дейността на В и К Перник на територията на Община Брезник, а именно ненавременно запълване и асфалтиране на местата, където е работено вследствие на аварии, на забавените плащания към „Водоснабдяване“ ЕООД – Брезник, както и необоснованото според мен, повишаване на цените на водата от В и К – Перник. Още повече, че не ни е изпратен финансовия отчет и баланс”, е казал на извънредното заседание председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков.

Заместник-кметът на община Брезник Иван Бъчваров се е включил по темата с коментар. “Цената по точка 3 в поканата наистина е голяма. Има големи несъответствия. Не плащат ритмично. Имат дългове. Дори и да имаме представител неговия глас е глас в пустиня, с оглед квотата на държавата във В и К ООД. Съгласен съм с г-н Тинков и аз не виждам смисъл да има наш представител. Предложението ми е да не излъчваме представител в Общото събрание”, е казал Иван Бъчваров.

На заседанието са последвали въпроси от общинския съветник Венета Петрова, които са били свързани с финансов отчет, избор на одитор и период на възнаграждание. По отношение на въпросното възнаграждение заместник-кметът Иван Бъчваров е отговорил, че възнаграждението е еднократно.

В края на дебатите е взето решението Общинският съвет да не излъчва представител на Община Брезник в Общото събрание на ВиК-Перник, насрочено за 14 юли, поради посочените по-горе мотиви, а именно несъгласие със забавените плащания към „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник, ненавременното приключване на обектите по които е работено, по- точно тяхното реновиране и асфалтиране и необоснованото като размер повишаване на цената на водата.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...