Денят на труда пред фабрика в Трън – работници се веселят с гайдар, който е баща на председателя на Културно-просветно дружество на бежанците и техните потомци от Трънско

Държавен архив-Перник показа със снимка как в Трън в миналото се е чествал 1 май – Деня на труда.

На черно-бялата фотография, която се съхранява във фонда на Държавния архив, са заснети работници в несъществуващата вече химическа фабрика “Власина”. Със Закон за национализация на частни индустриални и минни предприятия фабриката в град Трън, както и много други, преминават в собственост на държавата или стават общонародна собственост. Законът е обнародван през 1947 година, а две години по-късно – през 1949-та, е изменен и допълнен.

Снимката пред химическа фабрика “Власина” показва как работещите се веселят пред предприятието с музика от гайда, която се надува от Тома Филипов. Гайдарят е родом от село Ясенов дел, което днес попада в пределите на Република Сърбия, но преди Ньойския договор е било част от българската територия. Тома Филипов е баща на Стоян Томов, който пък е дългогодишен председател на Културно-просветно дружество на бежанците и техните потомци от Трънско.

През есента на 2020 година Стоян Томов дари на Държавния архив в Перник архивът на Културно-просветно дружество на бежанците и техните потомци от Трънско. Сред дарените за съхранение документи на сдружението са устави, програми, кореспонденция, информация за летовище „Ерма“ и други.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...