Над 170 декара ниви в Брезник, Бабица и Бегуновци са обявени за отдаване под аренда чрез търг от областната дирекция по земеделие

Общо 171,391 декара са наличните имоти от държавния поземлен фонд на територията на община Брезник, които са обявени на търг за отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за срок от 5 стопански години за 2023/2024 стопанска година, съобщиха от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Имотите са общо 8 ниви и са разположени в землищата на град Брезник и селата Бабица и Бегуновци. Единичната цена за отдаване под аренда на декар е 48 лева за всички обявени имоти в Брезнишко. Категориите им варират от 5-та до 9-та, а площите са от 12,872 декара до 58,550 декара. Поливност няма на нито една от осемте обявени ниви. Размерите на наемните цени са от 666 лева и 91 стотинки до 2 810 лева и 40 стотинки.

Най-много са имотите от държавния поземлен фонд, които са обявени за отдаване под аренда чрез търга, в землището на село Бабица или 6 броя ниви. Първата тръжна сесия е насрочена за месец септември.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...