Проучване сред работодатели в област Перник показва, че през следващата година най-честата причина за освобождаване на персонал е намаляване обем на производство/продажби

Агенцията по заетостта, съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в област Перник проведе единадесето поред анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила с цел да се събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Резултатите от анкетното проучване бяха обобщени в доклад, представен на Комисията по заетост от директора на дирекция „Бюро по труда”-Перник Росен Симеонов. От 2023 година, съобразявайки се с промените в нормативната база касаещи изследването, последното се провежда веднъж в годината. В него са включени 56 работодатели от областта и то се проведе в периода 1 юни – 14 юли 2023 година.

Резултати от изследването показват, че в следващите 12 месеца като най-честа причина за освобождаване на персонал е намаляването на обема на производство/продажби, респективно финансови причини. Според изследването 71,4 % от анкетираните работодатели в следващите 12 месеца няма да назначават нов персонал.

Отчита се недостиг на кадри в някои професии като: машинен оператор; монтьор на транспортна техника; шлосер; заварчик; машинен техник; оперативен счетоводител; строител-монтажник; стругар и други. За да се справят работодателите със затруднението от осигуряване на работна сила най-висок процент отбелязват, организиране на обучение на работното място, както и професионално обучение преди наемане на работа.

Снимка: Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...