Над 1 милион лева за гориво за институции в град Брезник, автомобилите и друга техника на общинската администрация

1 130 000 лева без включен ДДС или 1 356 000 лева с ДДС е прогнозната стойност за горива, която Община Брезник е определила в обществена поръчка. Доставката на горива ще е за период от 4 години и ще бъде за институции в град Брезник, автомобили и друга техника на общинската администрация, видя Zapadno.com.

За отоплението на средно училище “Васил Левски”, детска градина “Брезица” и Център за настаняване от семеен тип на улица “Владо Радославово“ № 29 ще трябва да бъдат доставени 240 000 литра (+ 10 %) гориво. Доставката ще трябва да бъде до 3 работни дни след писмена заявка от Община Брезник.

Другият вид горива са за автомобили и друга техника на Община Брезник. За тях ще трябва да се доставят 14 000 литра бензин А-95Н, 200 000 литра дизелово моторно гориво и 14 000 литра газ пропан-бутан. Зареждането с горивата трябва да може да се случва по всяко време на денонощието.

Виж също...

Loading...