Над 2 хиляди са новите ловци, които ще се включат в откриването на ловния сезон, който стартира от днес

Ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина и друг пернат и дребен дивеч тази година стартира на 12-ти август, съобщиха от Изпълнителна агенция по горите.

Ловуването се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Груповият и индивидуален лов на дребен дивеч се извършва в събота и неделя, за гургулицата – само в събота. Дневната норма за отстрел на един ловец е до 15 пъдпъдъка, до 8 гургулици, до 10 гривяка, горски бекаси и обикновени бекасини.

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч, от чуждестранни ловци по линията на организирания туризъм се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район. Забранява се ловуването на местен дребен дивеч в едно и също ловище в два последователни дни.

2 343 са новите ловци, успешно издържали изпитите за придобиване право на лов през месеците юни и юли, които за първи път през тази година ще участват в ловните излети. Те са част от около 120-те хиляди ловци, притежаващи членски карти и заверили билетите си за лов за 2023 година. За първи път от тази година за кандидат-ловците е предвидено и провеждането на поправителна сесия през октомври. Това е залегнало в новите промени на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

За недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети, от Изпълнителна агенция по горите призовават българските ловци стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии, както и установените норми за ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете по време на ловните излети, в това число мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине.

Снимка: Изпълнителна агенция по горите

Виж също...

Loading...