Дузина места за настаняване в област Перник са изкарали близо 240 хиляди лева от над 2 000 пренощували през месец юни лица

През юни 2023 година в страната са функционирали 3 232 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняван, със 138,4 хиляди стаи и 310,1 хиляди легла в тях. В сравнение с юни 2022 година местата за настаняване се увеличават с 4,6 %, а броят на леглата в тях – с 5,1 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През месец юни в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с 10 или повече легла. Общият брой на леглата в тези места за настаняване е 549 броя, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са 16 470 броя.

Реализираните нощувки в региона през юни са били 4 714 броя, от които 1 252 броя са от чуждестранни граждани. Пренощувалите лица са наброявали 2 220, от които 504 са били чужденци. Приходите, които са реализирани от пренощувалите лиц са в размер на 239 хиляди лева, от които 81 хиляди лева са от чуждестранните граждани.

Виж също...

Loading...