Екоинспектори отново в град Трън: Проверка на контейнери с препарати за растителна защита установи, че са изпълнени дадени предписания

9 броя контейнера с пестициди на територията на град Трън са били проверени през месец юли от от Регионална инспекция по околната среда и водите-София, научи Zapadno.com.

През миналия месец екоинспектори са проверили 9 броя Б-Б кубове, които са запълнени с излезли от употреба препарати за растителна защита. Проверката е била извънредна и като последващ контрол за установяване на дадени при предишна инспекция на контейнерите предписания. При проверката е установено, че дадените предписания са изпълнени. Възстановен е от корозия 1 Б-Б куб, като е положено хидроизолационно покритие и площадката около контейнерите е почистена от тревна и храстова растителност, уточняват от Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

През месец март тази година екоинспектори са инспектирали няколко Б-Б кубове, запълнени с излезли от употреба препарати за растителна защита. Контейнерите са разположени на територията на град Трън. След инспекцията е констатирано, че на един Б-Б куб има корозия и теч от излезли от употреба препарати за растителна защита. Освен това площадката около Б-Б кубовете не е изчистена от храстова растителност.

След констатираното от Регионална инспекция по околната среда и водите-София бяха дали две предписания за предприемане на действия. Отговорник на предписанията е кметът на община Трън. Тогава кметът на Трън Цветислава Цветкова поясни, че общинската администрация е изпратила писмо до фирмата, която извършва ремонт на специалните контейнери, тъй като само тя може да извършва такива дейности по тях. Относно растителността на площадката кметът отбеляза, че е постичена.

Б-Б кубове представляват стоманобетонови конструкции, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита. Безконтролно попадане на пестициди в природата е недопустимо, затова препаратите се съхраняват в такива контейнери, а състоянието на конструкциите се следи, докато не се предприемат стъпки за крайното им обезвреждане.

Виж също...

Loading...