Над 300 хиляди семейства с деца от уязвимите групи ще получат по 148 лева и 35 стотинки в периода септември – ноември

Около 320 000 семейства с деца от уязвимите групи ще получат еднократна добавка от 148 лева и 35 стотинки за компенсация на повишените си разходи за електрическа и топлинна енергия през миналия сезон. Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане в периода септември – ноември 2023 година на семействата, които от 1 април 2022 година – 31 март 2023 година са получавали месечни помощи за деца до завършване на средно образование по член 7, алинея 1 от Закона за семейни помощи за деца, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Домакинствата, които ще получат еднократната добавка, вече са идентифицирани и не е необходимо да кандидатстват със заявления за отпускането й. Средствата ще им бъдат предоставени по начина, по който получават месечни помощи за деца. Те са осигурени по проект BG05M9OP001-7.001-0001 „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE” на Агенцията за социално подпомагане, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. Общият бюджет по процедурата е 49 370 880 лева. Финансирането е осигурено по линия на механизма REACT-EU.

Виж също...

Loading...