Архивите разказват: Градското общинско управление на Брезник коригирало реката, изградило централен мост и частично водоснабдило града

Документи от Градско общинско управление-Брезник за периода 1878 – 1944 година се съхраняват в Държавен архив-Перник. От архивите научаваме, че Градско общинско управление-Брезник се учредява през 1887 година, от когато е и най-старата запазена заповедна книга.

Районът се развива като земеделски и занаятчийски център. Строителните и други стопански задачи се придвижват от Софийски окръг. Регулационният план на града от 1907 година се осъществява бавно, поради намесата на брезнишките първенци, назначаващи угодни за тях кметове. Стопанската дейност на общината до 1944 година се изразява в направата на един централен мост и корекция на реката през 1924 година, частично водоснабдяване на града, построяване на училище до Седми клас, няколко калдаръмени улици, залесяване на местността “Бърдото”. Всички тези неща се извършват по стопански начин с активното участие на населението, пише в документите, съхранявани във фонд с номер 168К.

През 1927 година е каптирана намиращата се в местността “Бърдото” желязна минерална вода, която на организираната изложба на водите в Лондон през 1907 година е наградена със златен медал. Най-голямата културна придобивка на града е построяването на читалищен салон, където самодейци – членове на читалище “Просвещение-1870”, изнасят литературни програми. Провеждат се забави и тържества. През 1934 година се изгражда и военен клуб, но там имат достъп само военните.

Както въпросите на благоустрояването, така и тези, свързани със стопанското и икономическо развитие на града се подчиняват на интересите на управляващото малцинство. Ролята на съветниците в общината се свежда до гласуването на бюджета и присъствието на сесиите, гласят още документите, съхранявани в Държавен архив-Перник.

През периода 1941 – 1944 година Брезнишкият край активно се включва в съпротивителното движение. През 1944 година се основава Брезнишкият партизански отряд, провел много бойни акции и участвал в установяването на народната власт на 9 септември 1944 година в град Брезник.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...