Детската градина в Трън очаква близо 90 деца за новата учебна година и предлага завишаване на бройките в групите

Разрешение за приемане на деца над определения норматив в групите в детска градина “Ален мак” в град Трън през учебната 2023/2024 година ще бъде разглеждано от трънските общински съветници на предстоящо заседание, съобщават от Общинския съвет.

Разрешението за приемане на деца над определения норматив ще е на основание член 57а, (2) от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В средата на месец август в общинската администрация на Трън е постъпило писмо от директора на детската градина с пояснение по темата.

В мотивите е посочено, че броят на децата в групите, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период от три последователни месеца за учебната 2023/2024 година е по-малък от 18 деца, а именно – месец март, април и май по 15 деца. От посочените данни е видно, че посещаемостта на децата в детската градина не надвишава максималния норматив от деца в група, посочена в приложение от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Големият брой подадени заявления за учебната 2023/2024 година, проявеният интерес и желание от страна на родителите към услугата, която предлага детската градина, поради тяхната трудова заетост, би оставило незаписани деца, се посочва още в мотивите.

Отбелязано е още, че детската градина разполага с много добра материална база, достатъчно площ за децата и това, че завишеният брой списъчен състав няма да се отрази на отглеждането и възпитанието на малчуганите.

Предстои общинските съветници на Трън да вземат решение дали да завишат броя на децата в групите до 26. Ако решението бъде прието, то ще важи за срок от една учебна година, считано от 15 септември 2023 година.

Виж също...

Loading...