Покрай река Ерма в град Трън да бъде урегулирана нова улица предлагат от общинската администрация

Урегулиране на нова улица в терен за озеленяване в квартал по подробния устройствен план на град Трън ще бъде разглеждано на заседание на Общинския съвет. Новата улица се намира в района на Енергото в пограничния град, поясни за Zapadno.com председателят на Общински съвет-Трън Бойчо Харалампиев.

Община Трън е заявила изработване на мотивирано предложение за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на град Трън с цел урегулиране на нова улица съгласно така съществуващата на място. Новата улица е до коритото на река Ерма. Регулационната линия към страната на реката се променя по заснетата на място подпорна стена. Между така променената регулационна линия на корекцията на реката и уличнорегулационната линия на новопроектираната улица се оформя пространство с променлива ширина минимум 1 метър и 40 сантиметра, което ще се ползва като пешеходна площ и пространство за обществено-обслужващи мероприятия. Новопроектираната улица е с минимална ширина 4 метра и 50 сантиметра, се посочва в докладната от кмета на Трън до общинските съветници.

Намерението на общинската администрация е чрез изработването на проекта, с цел урегулирането на нова улица, да може да се кандидатства за средства за асфалтирането и. Отсечката е от сградата на Енергото до района на пешеходния мост за квартал “Мурговица”. Дължината е около 200 метра. По отсечката и сега преминават автомобили, но пътят е черен и не е обособен като улица. Преди 2 години на това място река Ерма беше излязла от коритото си вследствие на обилно снеготопене.

Решението за новата улица трябва да се вземе на 31 август, когато ще се проведе заседанието на Общински съвет-Трън.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...