Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Брезник има ново помещение в сградата на Общинския исторически музей

Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Брезник вече има ново помещение в изложбена сграда “Военен клуб” на Общински исторически музей-Брезник. Това се случва след решение на Общински съвет-Брезник и по предложение на директора на музея Емилия Велинова. Решението беше прието на провелата се на 16 август редовна сесия на Общинския съвет, предаде репортер на Zapadno.com.

В началото на месец август тази година в общинската администрация на Брезник е постъпило предложение от директора на музея Емилия Велинова за предоставяне на помещение на брезнишката общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за ползване. Мотивирано в писмото до администрацията е обяснено, че досега използваното помещение от организацията създава пречки по използването на намиращата се на втори етаж постоянна експозиция “Брезник и V-ти конен полк във войните за национално обединение на България”.

С решение на Общински съвет-Брезник от 27 август 2015 година изложбената сграда и имотът към нея се предоставят за безвъзмездно ползване и управление на Общинския исторически музей, с изключение на помещение на втория етаж, което е с площ 15 квадратни метра и е предоставено за ползване на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

В изпълнение на законовите разпоредби е регламентирано, че безвъзмездното право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Предложението на общинската администрация и директора на музея е предоставено помещение на първия етаж на изложбената сграда, което се използваше за галерия с картини на художници от Брезнишко с площ 18 квадратни метра, да бъде безвъзмездно предоставено за ползване на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за срок от 10 години. Арт галерията пък е преместена в съседно помещение.

За Zapadno.com директорът на музея Емили Велинова уточни, че галерията е преместена в съседно на сегашното помещение и също е с изглед към улица. Предложението за промяната е, тъй като достъпът до предоставяното досега помещение на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва на втория етаж в сградата е по-труден за представители на организацията, тъй като заради експозициите след края на работното време е наложително да се включва СОТ и заключва сградата. На помещението, в което е преместена галерията, е извършен ремонт, отбеляза още директорът на музея.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...