С 8,7 % повече са наетите лица в обществения сектор в област Перник за второто тримесечие на 2023-та спрямо същия период на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2023 година намаляват спрямо края на март 2023 година с 0,4 % и достигат 28,7 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23,9 и 14,7 %. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 8,7 % (до 7,7 хиляди), а в частния сектор се увеличават с 0,1 % (до 21 хиляди).

В края на юни 2023 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 2,3 %  в сравнение с края на юни 2022 година. През второто тримесечие на 2023 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2023 година със 7,3 %, като достига 1 528 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 585 лева, а за частния – 1 507 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 година средната месечна работна заплата за област Перник нараства с 14,3 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 6,7 %, а в частния – със 17,2 %.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...