В края на мандата си трънските общински съветници ще се отчетат за свършената работа от началото на годината

Отчет за дейността на Общински съвет-Трън и неговите комисии за периода 1 януари 2023 година – 31 юли 2023 година ще бъде разглеждан на предстоящо заседание на трънските общински съветници, съобщава председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев.

През изминалите месеци от разглеждания период Общинският съвет и неговите 6 комисии са работили отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетения период съветниците са проведени 6 заседания и нито едно извънредно. Постоянните комисии са провели 27 заседания.

От началото на годината до края на месец юли Общинският съвет е приел 84 решения. Най-много решения (18) са свързани със земеделски земи. На второ място са решенията за общинската собственост (17) и приети планове, програми, стратегии, анализи, календари и отчети (17). На трето място са решенията, свързани с устройство на територията и строителство (11). Пет от решенията, които съветниците са разглеждали, са свързани с финанси. Три решения са свързани с общинските гори и още толкова с проектни предложения. По едно решение е разглеждано за Наредба и за общинско сътрудничество. В дневния ред на заседанията са включени за обсъждане 79 документа, от които 77 от общинската администрация, 2 по предложения на председателя на Общинския съвет и нито едно предложение от съветниците.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...