В трънското село Врабча е съществувала единствената вятърна мелница из Трънския край, която е била изградена през 1937 година

През 1937 година в трънското село Врабча е изградена единствената вятърна мелница в Трънския край, съобщи Държавен архив-Перник.

Вятърната мелница е изградена от Христо Марков и е била модерна за времето си. Съоръжението е било разположено на самия завой на шосето срещу скалистия пролом, откъдето идва въздушното течение, използвано за задвижването й.

В Държавения архив в Перник се съхранява снимка на макет на вятърната мелница в село Врабча. Макетът е част от фонда на Комитета за изграждане на музей в Трън (1971 – 1987 година). Комитетът е учреден на 17 май 1971 година с цел насърчаването на обществеността за изграждане на музей в града и намиране на подходяща сграда.

Държавен архив-Перник съхранява в пълнота документите, създадени от дейността на Комитета – учредителен протокол, протоколи от заседания на Инициативния комитет, информации, кореспонденция, планове и отчетни доклади за дейността. Запазени са още: биография на основателя и дългогодишния председател Станко Сотиров Станков; разработките „Трънски изрази и умотворения“, „Произход и развитие на фамилии в Трън и Трънска околия“; записани народни песни, събрани в периода 1926 – 1967 година; албум на Александър Соколов; финансови документи и макети на паметници на културата от Трънско – крепости, църкви, манастири, сгради и природни забележителности, отбелязват от учреждението.

Снимка: Сборник „Трънски край“, София, 1940 година, Държавен архив-Перник, ф. 350К, оп. 1, а. е. 28

Виж също...

Loading...