Трънският съд се отчете: Ремонтиран паркет и стълбище, както и 374 разгледани дела през 2022 година

През 2022 година в Районен съд-Трън е имало за разглеждане 374 дела, от които 127 броя са наказателни и 247 са граждански дела. Това става ясно от годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на трънския съд.

От всички 374 дела, 342 броя са постъпилите, новообразувани, а 32 броя дела са останали несвършени от предходната отчетна година. Новообразуваните граждански дела са 224 броя и 118 броя наказателни дела. Останали несвършени от 2021 година са 23 броя граждански дела и 9 наказателни. Процентното съотношение на новообразуваните дела спрямо делата за разглеждане е 91,44 %., а останалите несвършени са 8,56 % от разгледаните през 2022 година дела в Районен съд-Трън.

Анализът за дейността на бюро “Съдимост” към Районния съд показва, че миналата година са издадени 185 броя свидетелства за съдимост и са издадени 436 справки за съдимост.

Съдебната палата се помещава в сграда, която е изградена през 1946 година върху парцел, който Община Трън е дарила на Министерство на правосъдието. През 2022 година е извършен ремонт на паркета в работните помещения и канцеларии в съда. Направен е ремонт и на стълбищната клетка към котелното помещение на съда и поставяне на пожароустойчиви врати, съгласно изискванията. На дневен ред продължава да стои въпросът с подмяната на дограмата на съдебната палата, става ясно още от отчетния доклад.

Виж също...

Loading...