Архивите разказват: През Втората световна война в Трънско Околийско комисарство е следяло за правилното разпределе­ние на отпусканите храни, дрехи и стоки

Околийско комисарство-Трън е създадено през 1941 година, става ясно от документи, които Държавен архив-Перник съхранява във фонд с номер 141К.

Околийството комисарство е създадено по времето, когато Европа е в плен на Втората световна война (1939 – 1945 година). Основната задача на комисарството е да следи и контролира правилното разпределе­ние на отпусканите храни, дрехи и стоки. Подчинено е на Главната реквизационна комисия към Министерството на войната. Състои се е от 10 селски и една град­ска община с общо 61 000 жители. Подчинено е на Главната реквизационна комисия към Министерството на войната. Самото комисарство се помещава в стара сграда и условията за работа са много лоши. Особено остра е нуждата от плат, бельо, обувки, маз­нини, ориз, сапун. От документите е видно, че цялата око­лия, с изключение на град Трън, не е електрифицирана и навсякъде има голяма нужда от газ, става ясно от документите, съхранявани в Държавен архив-Перник.

След 9 септември 1944 година комисарството продължава своята дейност до 1948 година.

Документите от Околийството комисарство са предадени на Държавния архив в Перник през 1962 година в насипно състояние. По-късно към първоначалния опис се включ­ват още 2 заповедни и 1 протоколна книга. През 2000 година се извърши пресъставяне на всички документи от двата описа с цел по-лесното им използване в бъдеще, уточняват от учреждението.

Виж също...

Loading...