Брезнишките съветници ще разглеждат приемането на проекта на общинския бюджет за 2023 година и средства от Европейския съюз

Общинските съветници на Брезник ще проведат заседание през утрешния ден. В дневния ред на сесията е включена една-единствена точка, която касае проектът на бюджет за 2023 година на Община Брезник и средства от Европейския съюз. Миналата седмица се е провело съвместно заседание на постоянните комисии към Общинския съвет, научи Zapadno.com.

Кметът на община Брезник Васил Узунов е входирал докладната за разглеждане от общинските съветници на 23 август или близо седмица след публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет за настоящата година. На съветниците са предоставени: справка за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането; справка за разходите; план-сметка на средствата за провеждане на общоградски тържества, землячески събори с общински и национален характер; списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2023 година; поименен списък за капиталовите разходи за настоящата година; разпределение на средствата от продажба на общински нефинансови активи; утвърждаване на разходите за кметствата; справка за индикативен разчет за средствата за сметките от Европейския съюз; актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности; доклад относно показателите и приоритетите в предложението за проекта на бюджета; протокол от публичното обсъждане; проект на решение за приемане на общинския бюджет.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...