Хората с увреждания с предстоящо преосвидетелстване от ТЕЛК имат право на месечна финансова подкрепа без прекъсване

От Агенцията за социално подпомагане напомниха, че лицата с увреждания, за да имат право на месечна финансова подкрепа без прекъсване, както и на други социални плащания, трябва да подават заявления-декларации за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди датата на изтичане на действащото експертно решение.

Спазването на този срок им позволява да не губят права до издаване на новото експертно решение. В случай на забавяне в медицинската експертиза  индивидуалната оценка на потребностите, направленията и плащанията продължават да са валидни без прекъсване до издаването на новото експертно решение на ТЕЛК.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...