Обвиняемите задължително ще бъдат информирани за правната помощ и условията за нейното получаване се предвижда в промени в Наказателно-процесуалния кодекс

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който предвижда изрично правото на правна помощ на обвиняемите и предоставяне на информация как тя да бъде получена, съобщиха от правителствената информационна служба.

С измененията се транспонира Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство. Заради непълното транспониране на директивата Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България.

Също така се предвижда допълнение, съгласно което обвиняемият трябва да получи информацията за правата си по разбираем за него начин. В тази връзка ще бъдат направени изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“.

В допълнение за да бъдат отчетени в пълна степен стандартите на директивата и разпоредбата на член 4 от нея се въвежда декларация-приложение по образец в горепосочените закони. По този начин лицата, които са задържани, ще имат правото да получат писмена декларация за правата си, като им се даде възможност да я прочетат и да я запазят през целия период на задържането.

В производството по налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ изрично се въвежда предоставянето на възможност на обвиняемия и на неговия защитник да се запознаят с доказателствата, въз основа на които прокуратурата иска ареста.

Разширява се кръгът на лицата, които не могат да бъдат свидетели по делото – не се допускат показания на оперативни работници, провели разузнавателна беседа с обвиняемия, докато е бил заподозрян. Промяната е свързана с изпълнението на осъдителното решение на Европейският съд по правата на човека по делото „Димитър Митев срещу България“, както и от препоръки в доклади на правозащитни институции.

Предлага се също свидетелят да има право да се яви с адвокат на разпит ако смята, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата му по член 121 от Наказателно-процесуалния кодекс, а при направено искане от негова страна разследващият орган или съдът да му осигури тази възможност.

В сега действащото законодателство свидетелят има право само да се консултира с адвокат.

Виж също...

Loading...