За реконструкцията на 70-годишен електропровод през Брезнишко и Трънско е издадено разрешение за строеж

Разрешение за строеж е издадено за реконструкцията на въздушна линия с напрежение 110 киловолта „Ерма“ от подстанция „Брезник“ до границата с Република Сърбия, предаде репортер на Zapadno.com.

Чрез реконструкцията на електропровода ще се подменят съществуващите стълбове със стомано-решетъчни, болтова конструкция с антикорозионна защита “гореща поцинковане”, за една тройка проводници тип АС-185 и две мълниезащитни въжета, тип OPGW и C-70. Предвидени за подмяна са 161 броя стълбове. Инвестиционното предложение за дейностите е на компанията “Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Издаденото разрешение за строеж е от 30 август 2023 година и подлежи на обжалване чрез областния управител на област Перник пред Административния съд-Перник. Обжалването може да се направи в 30-дневен срок от обнародването на съобщението за издаване на разрешително за строеж.

Електропроводът е въведен в експлоатация през 1951 година. Участъкът от трасето изцяло преминава през земи с равнинен и планински характер. На територията на община Брезник трасето на електропровода преминава през землищата на град Брезник и селата Видрица, Конска и Ребро. През община Трън трасето преминава през землищата на град Трън и селата Неделково, Лялинци, Парамун, Мракетинци, Филиповци, Ездимирци, Глоговица, Туроковци, Забел, Ярловци, Главановци, Насалевци, Цегриловци, Слишовци, Стрезимировци и Джинчовци.

През пролетта от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” излязоха със становище, че инвестиционното предложение за ремонт на електропровода е допустимо. Становището е издадено за частта от трасето, преминаваща през землищата на град Брезник, село Конска и малка част на землището на село Ребро. През тези землища електропроводът преминава през имоти, които представляват дерета. Същите са част от водосбора на повърхностно водно тяло река Конска (от кота 840 метра) с десния си приток река Селска до вливане в река Струма, пише в становището.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...