През юни 2023 година местата за настаняване в област Перник са намалели със 7,7 % спрямо същия месец на 2022-ра

През юни 2023 година в област Перник са функционирали 12 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 261 стаи и 549 легла в тях. В сравнение с юни 2022 година общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява със 7,7 %, а на леглата в тях се увеличава със 7,6 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2023 година е 4 714. Българските граждани са реализирали 3 462 нощувки, а чуждите – 1 252. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2023 година е 2 200. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Перник през юни 2023 година са 1 716 и са реализирали средно по 2,0 нощувки. Чуждите граждани са 504 и са реализирали средно по 2,5 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през юни 2023 година е 28,6 %, като спрямо юни 2022 година нараства с 0,3 процентни пункта.

Виж също...

Loading...