Брезник и Трън получават малко над 1 милион лева дофинансиране за ремонт на градска улица и отсечка до трънско село

Започна подписването на споразумения за над 67 милиона лева с 54 Общини за дофинансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Местните власти ще получат остатъка от необходимия ресурс за завършването на съответния обект от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, одобрен с Решение на Министерския съвет № 711 от 2022 година. През миналата година те вече бяха финансирани с първите 50 % от общата им стойност, което даде възможност да започне изпълнението на предвидените дейности, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Министър Андрей Цеков подписа вчера първите споразумения с кметовете на 46 общини. Те са на обща стойност над 63 милиона лева. Това са Общините, които са напреднали в дейностите и вече са отчели първите 50 % от стойността на обектите. На подписването присъства и заместник-министър Веселина Терзийска. „Със стъпването си в министерството поех ангажимент пред общините, че средствата, необходими за довършване на проектите, ще бъдат осигурени по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Щастлив съм, че след приемането на републиканския бюджет за 2023 година започваме сключването на допълнителните споразумения“, каза министър Цеков пред присъстващите. Той допълни, че продължава едно добро дело в помощ на развитието на общините и напомни, че това е станало след няколко процедури на подбор, докато се стигне до правителственото решение за финансиране на общинските обекти. Министър Цеков благодари на кметовете за положените досега усилия проектите да бъдат доведени до успешна реализация.

На 14 септември са подписани допълнителни споразумения с Общините Брезник и Трън за обща сума 1 031 161 лева. Подписаното с Община Брезник е за сумата от 596 826 лева, които са предназначени за реконструкция на улица “Александър Филипов” в град Брезник.

За финализиране на реконструкцията на улица „Александър Филипов“ по предложение на кмета на община Брезник Васил Узунов от страна на Общински съвет-Брезник е било взето решение за дофинансиране на дейностите със собствени средства. След като средствата бъдат предоставени по бюджета на Община Брезник ще бъде предложено на Общинския съвет сумата да насочена за финансиране изпълнението на нов готов чакащ проект, разработен от страна на Община Брезник, а именно реконструкция на улица “Нестор Петров“ в град Брезник. Предвидено е цялостно асфалтиране на уличното платно и подновяване на тротоарите, добавиха от общинската администрация.

С Община Трън е подписано допълнително споразумение за рехабилитация на общинския път, който води за село Радово. Сумата по допълнителното споразумение с Община Трън е 434 335 лева.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...