Ще спрат ли брезничани да използват автомобилите си за седмица? Комисия към Община Брезник приканва за придвижване пеша или с велосипед

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Брезник кани жителите на общината да се присъединият към отбелязването на Европейската седмица на мобилността, която от 2002 година насам е ежегодна инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност, съобщиха от общинската администрация.

Провежда се традиционно в периода 16 – 22 септември. И тази година инициативата е за намаляване на вредните емисии от автомобилите в градските райони поне за една седмица, стимулирайки хората да водят здравословен начин на живот като се популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда. Европейската седмица на мобилността се провежда под мотото „Пестене на енергия“. Призивът, който отправя е за устойчиво и отговорно бъдеще.

В периода 16 – 22 септември Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните приканва всички граждани на община Брезник да отбележат Европейската седмица на мобилността, като не използват автомобилите си, а извървят разстоянието от домовете си до училището, детската градина или работното си място пеша. “В свободното си време направете обиколка на града или селата с велосипед и се насладете на чистия въздух. Нека паркоместата в общината да сменят предназначението си поне за седмица и да има повече пешеходни пространства, за да могат децата да се придвижват по-безопасно. Използвайте алтернативни и екологични начини на придвижване и бъдете отговорни към бъдещето, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките постъпки върху средата, в която живеем”, приканват още от комисията.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...