Близо 250 хиляди лева са изкарали места за настаняване в област Перник от 5 475 броя реализирани през месец юли нощувки

През юли 2023 година в страната са функционирали 3 697 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 149,5 хиляди стаи и 339,3 хиляди легла в тях. В сравнение с юли 2022 година местата за настаняване се увеличават с 2,3 %, а броят на леглата в тях – с 3,5 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През месец юли в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с 10 или повече легла. Общият брой на леглата в тези места за настаняване е 549 броя, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са 17 019 броя.

Реализираните нощувки в региона през юли са били 5 475 броя, от които 1 407 броя са от чуждестранни граждани. Пренощувалите лица са наброявали 2 428, от които 613 са били чужденци. Приходите, които са реализирани от пренощувалите лиц са в размер на 247 хиляди лева, от които 82 хиляди лева са от чуждестранните граждани.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...