Близо 630 безработни от уязвими групи имат възможност за работа или обучения чрез преференции в дирекциите “Бюро по труда”

От вчера до 29 септември тази година Агенция по заетостта, чрез своите дирекции „Бюро по труда”, стартира финансова подкрепа за работодатели и безработни лица. Възможностите за това са определени в Националния план за действие по заетостта, приет миналата седмица от правителството с Решение № 621 от 14 септември. Така ще бъдат подкрепени работодателите, които желаят да наемат безработни лица или да организират обучение на заети/безработни, както и самите безработни лица, съобщиха от Агенция по заетостта.

С обявените средства ще бъде подкрепена заетостта на близо 630 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда – 250 безработни с трайни увреждания, 106 безработни в предпенсионна възраст, 262 лица с регистрация в бюрото по труда повече от 6 месеца, безработните до 24 години или над 50 години, или с основно и по-ниско образование. Това е шанс за хората, останали извън пазара на труда, да намерят своето трайно работно място, като се включат в субсидирана заетост чрез конкретна програма или мярка, в чийто обхват и целева група попадат.

Чрез Националния план за действие по заетостта се финансират и заявени от работодателите обучения на безработни лица с цел наемането им на работа по придобитата професия, както и на заети лица в микро-, малки или средни предприятия. С обявените свободни средства могат да се финансират професионални обучения на близо 80 безработни лица и обучения по ключови компетентности на 276 заети лица.

До 2 октомври Съветите за сътрудничество към дирекциите „Бюро по труда” ще оценят по утвърдена методика подадените заявки от работодателите, като до един месец след това одобрените работодатели трябва да назначат на работа избраните от тях безработни лица.

Агенцията по заетостта предоставя и финансова подкрепа, за да стимулира предприемачеството на безработните лица. Те могат да получат средства за стартиране на собствен бизнес въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се парични обезщетения при безработица или възстановяване на направени разходи до 5 000 лева за стартиране на бизнеса. И при двете мерки се предоставят и други, съпътстващи старта, услуги.

Всяко “Бюро по труда” в страната разполага със средства по част от програмите и мерки, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях са обявени на интернет страницата на Агенция по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те Регионални служби по заетостта в отделни подрубрики, съответно за работодателите и за безработните лица.

Свободните средства са обявени и на информационното табло във всяко едно бюро по труда, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференциите.

Виж също...

Loading...