Правителството прехвърли държавен имот на Община Брезник във връзка с възстановяване на съществуващи водовземни съоръжения

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на Община Брезник, съобщиха за Zapadno.com от правителствената информационна служба.

Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в местността „Калчуница“ в землището на брезнишкото село Арзан. Той е с площ от 127 квадратни метра и е с начин на трайно ползване за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, актуван с Акт за публична държавна собственост № 2390 от 27 май 2021 година.

Безвъзмездното прехвърляне на имота в собственост на Община Брезник е във връзка с възстановяване на съществуващи водовземни съоръжения за ползване на водоизточници за резервно питейно-битово водоснабдяване, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

Виж също...

Loading...