Образователен концерт на сцената в брезнишкото читалище ще представи пътната безопасност, здравословното хранене и други теми

Образователен концерт ще се проведе в големия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник, съобщиха от общинската администрация.

Концертът е под надслов “Детска усмивка” и е част от инициативата “Да запазим децата на пътя”. Темите, които са включени в концерта, са: подобряване безопасността на движението по пътищата; здравословно хранене; опазване на природата и екологично възпитание.

Образователният концерт се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Брезник и е насочен към всички деца и ученици. Концетът ще се проведе на 27 септември от 11:45 часа.

Виж също...

Loading...