Мандатът на председателя на Районен съд-Трън изтича, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви процедура за избор на административен ръководител

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание член 167, алинея 2 във връзка с член 194а, алинея 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители, поради изтичащи мандати, в районните съдилища в Елин Пелин, Пловдив, Трън, в Окръжен съд-Пазарджик и Военен съд-София.

Пpeдлoжeния зa нaзнaчaвaнe мoгaт дa ce пoдaвaт в eднoмeceчeн cpoк oт дaтaтa нa oбнapoдвaнe нa cвoбoднитe длъжнocти в „Дъpжaвeн вecтник“ в aдминиcтpaциятa нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт, пo eлeктpoнeн път.

От края на 2018 година председател на Районен съд-Трън е съдия Петър Симеонов.

Виж също...

Loading...