Пощенските станции в малките населени места ще предоставят електронни административни услуги

Станциите на „Български пощи“ ЕАД ще предоставят електронни административни услуги за жителите на малки населени места, в които няма офиси на администрации, съобщиха от правителствената информационна служба.

Министерският съвет възложи на държавния оператор в пощенските станции да се извършва заявяване и получаване на административни и електронни административни услуги.

Чрез своите клонове “Български пощи“ ЕАД ще осигурява комплексно обслужване в населени места, в които централната, областната и местната администрация не разполагат с достатъчен брой офиси или изобщо нямат представителство.

Първоначалните инвестиции и подобрения в ИКТ инфраструктурата на „Български пощи“ предвиждат оборудване на 2 000 работни места със съответното хардуерно оборудване, както и със софтуер с високо ниво на киберзащита.

Виж също...

Loading...