27 екипа на територията на област Перник ще работят по обхващане на деца и ученици в образователната система

Заседание на Областния координационен център се проведе в Областна администрация-Перник. Основни теми на заседанието бяха извършените дейности и добри практики, съгласно Механизма за обхващане и задържане на деца и ученици през втори срок на учебната 2022/2023 година, както и допълнителни мерки по превенция на включените в образователната система деца и ученици, които са в риск от отпадане, съобщиха от Областна администрация-Перник.

На председателстваното от заместник-областния управител Илинка Никифорова заседание, участие взеха началникът на Регионално управление на образованието-Перник, експерти от Регионално управление на образованието-Перник и Областна администрация-Перник, заместник-кметове на общини, представители на Областна дирекция на МВР-Перник и Регионална здравна инспекция-Перник.

Представена бе подробна информация от експерти на Регионално управление на образованието-Перник, от която стана ясно, че 96,5 % от учениците в областта са обхванати в образователни структури. През последната година 43 са отпадналите ученици, като от тях 21 не живеят на територията на областта, 6 са реинтегрирани, 4 са навършили 16-годишна възраст, 12 са за обхват. Със заповед на началника на Регионално управление на образованието-Перник от началото на новата учебна година ще работят 27 екипа за обхват на територията на цялата област.

Като основни приоритети във връзка с изпълнението на Механизма се откроиха следните направления:

• Ефективната социализация и грижата за всяко дете и ученик;

• Намаляване процента на отпадналите деца и ученици;

• Обхват на учениците, завършили VII клас през учебната 2022/2023 година;

• 5, 6 и 7-годишни деца, които е трябвало през учебната 2023/2024 година да постъпят в подготвителна група или в първи клас, но не са записани в детска градина или училище;

• Отпадали ученици през 2022/2023 година;

• Отпаднали ученици през предходните учебни години.

В хода на срещата бяха набелязани и предложения за подобряване на дейностите по Механизма.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...