На близо 7 500 пенсионери в област Перник служебно са преизчислени пенсиите от 1 април 2023 година

Пенсиите на общо 7 478 пенсионери в област Перник са служебно преизчислени от 1 април 2023 година, съобщават от Националния осигурителен институт.

Служебното преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития осигурителен стаж от лицата от 1 април 2023 година се извърши въз основа на данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица за времето до 31 декември 2022 година и налични в информационната система и регистрите на Националния осигурителен институт към 1 март 2023 година. Механизмът за това преизчисляване е напълно автоматичен, като не е необходимо пенсионерите да подават заявления. Заявление се подава единствено, когато работещите пенсионери искат освен с осигурителния стаж преизчисляването да се извърши, като се вземе предвид и осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски.

4 888 от служебно преизчислените пенсии в област Перник са за осигурителен стаж и възраст, а 2 543 от пенсиите са за инвалидност, поради общо заболяване. Едва 47 от служебно преизчислените от 1 април пенсии са за инвалидност, поради трудова злополука и професионална болест.

Снимка: Аниела Асенова – архив

Виж също...

Loading...