Броят на издадените книги в област Перник през 2022 година се е увеличил със 120 % спрямо предходната година

През 2022 година в област Перник са издадени 11 книги с тираж 3,2 хиляди и 8 брошури с тираж 2,8 хиляди. В сравнение с 2021 година броят на издадените заглавия на книги се увеличава със 120 %, а средният тираж за 2022 година (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) се увеличава до 291, докато през предходната година е бил 180, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Броят на издадените заглавия на брошури през 2022 година се увеличава със 100 % до 8 броя, като средният им тираж е 350 (в намаление) при 475 за 2021 година. Относителният дял на издадените заглавия книги към общия брой за страната достига 0,1 %, а
този на издадените брошури е 0,6 %. През предходната 2021 година тези дялове са били 0,1 и 0,2 %.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...