Функциите “административен ръководител – председател” на Окръжен съд-Перник ще се изпълняват от Калин Баталски до встъпването в длъжност на нов председател

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи административният ръководител – председател на Окръжен съд-Перник Калин Баталски за изпълняващ тези функции. Решението е на основание член 175, алинея 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Калин Баталски ще е изпълняващ функциите “административен ръководител – председател” на Окръжния съд, считано от 22 октомври 2023 година до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичането на 22 октомври 2023 година на неговия първи мандат като административен ръководител на съда.

През лятото Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание член 167, алинея 2, във връзка с член 194а, алинея 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд-Перник.

Калин Баталски е председател на Окръжен съд-Перник от 2018 година. Неговият професионален стаж в съдебната система започва от месец септември 1998 година. Бил е председател на Районния съд в Радомир до 2016 година, след което е повишен в Окръжен съд-Кюстендил.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...