В процес на оценка е проект в партньорство, чрез който Община Брезник възнамерява да успокои движението на входовете на населените места

16 общини и техни партньори в страната кандидатстват за осигуряване на екологични превозни средства за градски и междуселищен превоз на пътници и подобряване на инфраструктурата. Проектите са на стойност 107 милиона лева. Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез процедурата „Екологосъобразна мобилност“ по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Крайният срок за кандидатстване изтече на 2 октомври. Предстои оценка на подадените предложения. Проектите ще се изпълняват в партньорство между две и повече местни администрации. Проектни предложения за постигане на по-добра и по-екологична свързаност в страната са подадени от Община Казанлък в партньорство с Община Павел Баня, Община Айтос в партньорство с Община Карнобат, Община Асеновград в партньорство с Община Садово, Община Пазарджик в партньорство с Община Пещера, Община Габрово с Община Севлиево, Община Враца с Община Монтана, Община Велинград в партньорство с Община Ракитово, Община Кюстендил с Община Невестино, Община Сливен в партньорство с Община Ямбол, Община Ловеч с Община Троян, Община Самоков в партньорство с Община Ихтиман, Община Хасково в партньорство с общините Свиленград и Харманли, Община град Добрич в партньорство с Община Добричка, Община Петрич в партньорство с общините Сандански и Ботевград, Община Шумен с Община Търговище и Община Перник в партньорство с Община Брезник.

Партньорството на Община Брезник с Община Перник с проект по процедурата беше одобрено от Общински съвет-Брезник през лятото. Община Брезник би могла да участва с предложения по дейност, свързани с изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходците и велосипедисти. Това включва допустими дейности като изграждане на пешеходни надлези с достъп за хора с намалена подвижност, изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки, изграждане на велосипедна инфраструктура и изпълнение на мерки за успокояване на движението на входовете на населените места (намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение и изграждане на разделителен остров и комбинация от тях).

Друга дейност, по която общинската администрация на Брезник би могла да участва с предложения, е разработване генерални планове за организация на движението. Този план е основен документ за съответното населено място, с който се уреждат редица принципни въпроси като организация на транзитното движение, маршрутите на линиите от обществения транспорт и други.

Виж също...

Loading...