За 95 години държавното горско стопанство в Брезник претърпява множество трансформации – от Административно лесничейство, през Секция по укрепване на пороищата и залесяване и до поделението в наши дни

Тази година се навършват 95 години от създаването на държавното горско стопанство в Брезник, съобщават от Държавен архив-Перник.

През 1928 година в Брезник се обособява Административно лесничейство с основна задача по стопанисване, опазване и залесяване на съществуващите частни, обществени и държавни гори. През 1947 година лесничейството е трансформирано в Секция по укрепване на пороищата и залесяване, а от 1952 година става Горско стопанство по стопанисване и залесяване на горите. През 1962 година се обединява с Горско промишлено стопанство и се образува Държавно горско стопанство-Брезник.

Съгласно Заповед № 81 от 9 април 1991 година на Комитета по горите Горско стопанство „Брезник“ се преобразува в Държавно лесничейство „Брезник“ с основна дейност по залесяване, стопанисване на горите и горския фонд, дърводобив. Лесничейството създава нови горски насаждения, реконструира нископроизводителни гори, охранява горския фонд, добива дървесина и строителни материали, както и дърва за огрев на населението. Развива селскостопанска дейност – гледане на овце и странична дейност, обхващаща добив на елхи, сено и оградна мрежа, която спира след 1993 година. Една година по-рано, през 1992 година, към него е разкрит гатерен цех за преработка на обла дървесина. Съгласно заповед № 313 от 21 октомври 1994 година Държавно лесничейство „Брезник“ отново е преобразувано в Горско стопанство „Брезник“.

Първият директор на стопанството в Брезник за периода 1928 – 1942 година е инженер Константинов от село Лялинци, Трънско. След него ръководители са инженерите: Борис Томанов, Кирил Пунжев, Христос Димитров, Пеко Панов, Матеев, Иван Кънчев, Ценов, Вергил Христов, Филип Суганов, Петър Калев, Кръстьо Кръстев, Николай Аначков, Петър Савев. От месец май 2023 година до септември 2023 година директор е инженер Василий Маринковски. Към момента директор е инженер Юлий Сираков.

Виж също...

Loading...