В област Перник дейност развиват над 80 читалища, като 77,4 % от тях са в селата

Към 31 декември 2022 година действащите читалища на територията на област Перник са 84, от тях 19 (22,6 %) са в градовете, а 65 (77,4 %) в селата, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В сравнение с 2017 година броят на читалищата се увеличава с 3, или 3,7 %. Членовете на читалищата са 6 518, като спрямо 2017 година броят им се увеличава с 404, или с 6,6 %. През 2022 година във функциониращите читалища са налични следните услуги:

 30 читалища (35,7 %) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за
потребители;
 В 58 читалища, или 69 % от всички читалища, има действащи библиотеки;
 39 (46,4 %) читалища разполагат със зала за представления.

През 2022 година от читалищата в област Перник са организирани общо 1 577 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали – 741, следван от честванията на бележити дати и годишнини – 369.

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалища на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

Виж също...

Loading...