Посещенията в музеите в област Перник са се увеличили с близо 50 % за миналата година спрямо 2021-ва, а фондовите единици са с 2 206 повече

Към 31 декември 2022 година в област Перник функционират 4 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2022 година движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 63 хиляди фондови единици и в сравнение с 2021 година техният брой се увеличава с 2 206 (3,6 %). Цифровизирани са 2 534 фондови единици, като броят им се запазва същият спрямо предходната година. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 10 538 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2022 година са 45 хиляди и в сравнение с 2021 година се увеличават с 44,6 %. В дните със свободен вход са осъществени 38,9 % от посещенията (17,5 хиляди). Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите – 1,4 хиляди или с 352,2 % спрямо предходната година.

Общият персонал на музеите в област Перник през 2022 година е 49 души и намалява с 3,9 % в сравнение с 2021 година. През 2022 година са организирани различни прояви в музеите на областта като: 1 755 изнесени беседи, от които 9,1 % на чужди езици; 72 временни изложби, в това число собствени – 57;. 4 концерти; 3 обсъждания на книги; 30 видео прожекции.

Виж също...

Loading...