Полицейски инспектори от областите Перник, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик и София участват в семинар за обучение за работа с деца

Започна дудневен семинар за обучение на полицейски служители за работа с деца. Семинарът е съвместна инициатива на Главна дирекция „Национална полиция“ и УНИЦЕФ и е организиран на базата на подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество между МВР и УНИЦЕФ и разработен план към него за периода 2023 – 2024 година, съобщиха от пресцентъра на силовото ведомство.

Целевата група включва 33-ма инспектори, работещи по линия „Детска престъпност“ от Областните дирекции на МВР в Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София, уточни началникът на сектор „Детска престъпност“ в Главна дирекция „Национална полиция“ главен инспектор Петър Петров. Той посочи, че залегналите основни теми в обучението, което ще се провежда от експерти на Главна дирекция „Национална полиция“ и УНИЦЕФ, са: „Деца, жертви на домашно насилие“ и „Международни стандарти и национално законодателство при задържане на непълнолетни лица“.

Това е първият от предстоящите поредици формати, които ще бъдат организирани за всички инспектори в страната. Основната цел на съвместната работа е гарантирането на правата на всички деца в България – оказването на подкрепа на тези, попаднали в риск, на пострадали или свидетели на насилие и престъпление; на деца в конфликт със закона, както и на деца мигранти, търсещи или получили международна закрила.

Виж също...

Loading...