Над 125 хиляди архивни единици от област Перник са на държавно съхранение, ежегодно между 800 и 1 000 листа документи се реставрират

С Указ 515 от 10 октомври 1951 година на Президиума на Народното събрание се създава Архивно управление в структурата на Министерство на вътрешните работи и се поставя началото на централизираната архивна дейност в България. През 1960 година страната е приета за член на Международния съвет на архивите и оттогава датата се отбеляза като професионален празник, съобщиха от Държавен архив-Перник.

Държавен архив-Перник е създаден в резултат от административно-териториалната реформа през 1959 година като отдел на Окръжно управление на МВР-Перник. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на държавни и общински институции на територията на област Перник и на личности с принос в различни сфери на обществено-културното, политическо и икономическо развитие на региона. Извършва научно-методическо ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Общата фондова наличност на архива към 1 януари 2023 година възлиза на 1 743,35 линейни метра с 2 388 архивни фонда (2 304 учрежденски и 84 лични) и общ брой 125 139 архивни единици, 2 048 частични постъпления и 1 317 спомена. Застрахователният фонд се състои от 125 446 кадъра – 62 818 негативи и 62 628 позитиви.

Дигиталният архив в информационната система на държавните архиви от 2014 година до днес се състои от 3 778 броя дигитални обекта с 14 513 броя мастер образа или общ обем 535,1 гигабайта дигитализирани документи.

Шест документа от фондовата наличност са част от Регистъра на уникалните и особено ценни документи в Република България. Двадесет старопечатни книги са дигитализирани и достъпни на административната страница на Държавна агенция „Архиви” в рубриката „Старопечатни издания”, съхранявани в Държавен архив-Перник. Над 5 000 снимки и документи са част от дигиталните платформи по теми: Войните на България, ФотоАрхив.Бг, Промяната 1989 година.

Първите двадесет фонозаписа от съхранявани в Държавен архив-Перник плочи на студио „Балкантон” са цифровизирани в новооборудваното студио на Държавна агенция „Архиви“ и са част от Системата за електронно архивиране.

Между 800 и 1 000 листа архивни документи всяка година се подлагат на реставрационни процеси. През 2023 година нови 100 документа са микрофилмирани и стават част от Застрахователния фонд на Държавен архив-Перник, отбелязват от учреждението.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...