Под венчилото: Браковете в Брезник и Трън са с най-висок коефициент в област Перник през 2022 година

През 2022 година в област Перник са регистрирани 291 юридически брака – с 1 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 2,6 промила, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

От всички регистрирани бракове 82,5 % (240) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 51 брака.

По общини коефициентът на брачност е най-нисък в община Земен (2 промила), следвана от община Перник – с 2,5 промила. Най-висок коефициент има в общините Брезник, Ковачевци и Трън – 3,2 промила.

Сключилите брак през 2022 година при мъжете и жените са най-много във възрастовата група 25 – 29 съответно 18,9 и 24,7 %. За 79,7 % от мъжете и 77,3 % от жените, сключили граждански брак през 2022 година, той е бил първи.

По показателят „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже – 232 следван от разведените – 53. При жените също няй-голям е броят на неомъжените – 225, следван от броя на разведените – 59.

Виж също...

Loading...