На общинско и областно ниво в страната се обсъжда реформа в областта на социалните услуги, чрез която да се подобри качеството на живот

Стартира обсъждане на областно и общинско ниво на анализа на потребностите от социални услуги и на предложението за Национална карта на социалните услуги, подготвени от Агенция за социално подпомагане. В момента то се провежда във всички общини и области на страната и ще продължи тридесет дни – до 10 ноември 2023 година, съобщиха от Агенция за социално подпомагане.

Реформата в областта на социалните услуги цели подобряването на качеството на живот и създаването на условия за социално включване в обществото на всички лица с необходимост от подкрепа чрез изграждане на мрежа от социални услуги в общността и в домашна среда.

Въз основа на анализи и предложения от страна на местните власти Агенцията за социално подпомагане е изготвила Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво. Става дума за услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет. Разработено е предложение за Национална карта на социалните услуги. Чрез нея става възможно планирането и създаването на цялостна мрежа от услуги, финансирани от държавния бюджет. Взети са предвид потребностите на нуждаещите се на общинско, областно и национално ниво.

Виж също...

Loading...