13 места за настаняване в област Перник са изкарали 285 хиляди лева от нощувки, реализирани през месец август 2023 година

През август 2023 година в страната са функционирали 3 703 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 148,3 хиляди стаи и 338,1 хиляди легла в тях. В сравнение с август 2022 година местата за настаняване се увеличават с 2,2 %, а броят на леглата в тях – с 1,9 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През месец август в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с 10 или повече легла. Общият брой на леглата в тези места за настаняване е 565 броя, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са 17 515 броя.

Реализираните нощувки в региона през юли са били 5 968 броя, от които 1 452 броя са от чуждестранни граждани. Пренощувалите лица са наброявали 2 390, от които 563 са били чужденци. Приходите, които са реализирани от пренощувалите лиц са в размер на 285 хиляди лева, от които 97 хиляди лева са от чуждестранните граждани.

Виж също...

Loading...